IMG 1479

IMG 1456

ประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้าง ปี 2559 – 2560

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ   ฉวยศรีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เชิญหัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างและรับทราบปัญหาอุปสรรคในปีงบประมาน 2559 และ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

 IMG 1496

IMG 1456