1018

ประชุมD8 ๑๗๐๓๐๑ 0032

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ,คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น

 955

นายมนัส บุญแสน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและระบบบำรุงรักษาหนองหวาย และ นายถวัลย์ ถาวร หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการส่งน้ำและระบบบำรุงรักษาหนองหวาย ได้ร่วมทำการ Training เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้าต่างๆ โดยมีวิศวกร บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด เป็นผู้บรรยายและ Training ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

953