IMG 2261

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 IMG 2277

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน โดยมี การเตะตะกร้อของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  ณ บริเวณสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

IMG 2279