20376165 1402150923238394 6067538680845351516 n

20375755 1402150969905056 5441467109072360805 n

สถานีสูบน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) สูบน้ำออกจากเมืองขอนแก่นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม

S 3883097

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีฝนตกหนักเนื่องจากผลกระทบจากพายุ เซินกา ทำให้มีปริมาณน้ำท่วมขังในเมืองขอนแก่นหลายแห่ง นายสุเทพ  ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 พร้อมด้วยนายปรีชาจานทองผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ 6 นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่6ได้ดูปริมาณน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า D8 (ห้วยพระคือ)และสั่งการให้เปิดเครื่องสูบน้ำออกจากตัวเมืองขอนแก่น เพื่อบรรเทาภัยน้ำท่วมในตัวเมือง โดยดำเนินการสูบน้ำ เวลาประมาณ 20.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จนถึงเวลา 13.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 รวมปริมาณน้ำที่สูบออกมา ประมาณ 140,000 ลูกบาศก์เมตร โดยมีนายสรเชษฐ์ โชครุ่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน เป็นผู้ดำเนินการและดูแลการสูบน้ำ ซึ่งสถานีสูบน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) มีจำนวนเครื่องสูบน้ำ 20  เครื่อง อัตราการสูบน้ำเครื่องละ 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระยะยกน้ำ 500 เมตร โดยมีการสลับเครื่องสูบน้ำ การสูบแต่ละครั้งไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ไหลมารวมกัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมในเมืองขอนแก่นได้ในระดับหนึ่ง

69093