^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

20597558 1603938616343717 596887033 o

20590571 1603938956343683 1029116743 o

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายยงยุทธิ์ นุฤทธิ์มนตรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1

 20622844 1603943793009866 444417722 o

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายยงยุทธิ์ นุฤทธิ์มนตรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com