20597558 1603938616343717 596887033 o

20590571 1603938956343683 1029116743 o

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายยงยุทธิ์ นุฤทธิ์มนตรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1

 20622844 1603943793009866 444417722 o

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายยงยุทธิ์ นุฤทธิ์มนตรี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น