10704

10701

วันที่ 3 สิงหาคม. 2560เวลา 10.00 น.นาย พงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุลอดีตนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ
นายสุพรชัย ป้านภูมิรองปลัดเทศบาลตำบลพระลับ ได้มาเยี่ยมชมการสูบน้ำโครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำD8 (ห้วยพระคือ)ซึ่งขณะนี้เป็นการสูบน้ำในลำห้วยพระคือให้ระดับน้ำลดลงอยู่ในระดับที่ทุกฝ่ายยอมรับ และสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่การเกษตรได้มากที่สุด