^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

1933

1934

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

IMG 5100

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

IMG 5097

ร่วมให้การต้อนรับ นางอัมพร ศรีสมานุวัตร หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ชุมชนนักปฏิบัติด้านพัสดุ สกก. 1 – 16 ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 51 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6

IMG 5100

IMG 5100

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com