^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

22789177 695960090597302 2393719389037149764 n

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่9 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6,นายการุณ หาดสมบัติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6 พร้อมทีมงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6 วางแผนจัดการปิดคันดินคลองส่งน้ำ 3L. เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย บริเวณบ้านคุยโพธิ์ ต.บึงเนียม. อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 22894240 695963600596951 4889903011341235841 n

โดยมีการเตรียมคนงานบรรจุหินใหญ่และอื่นๆซึ่งแบ่งเป็น2ทีม
1.ฝ่ายก่อสร้างที่1-2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6 รับผิดชอบงานฝั่งทางด้านซ้าย
2.ฝ่ายก่อสร้างที่3-4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6. รับผิดชอบงานฝั่งทางด้านขวา

22885923 695960120597299 6519144774587839526 n

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com