22789177 695960090597302 2393719389037149764 n

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560
นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่9 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6,นายการุณ หาดสมบัติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6 พร้อมทีมงานสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6 วางแผนจัดการปิดคันดินคลองส่งน้ำ 3L. เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย บริเวณบ้านคุยโพธิ์ ต.บึงเนียม. อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 22894240 695963600596951 4889903011341235841 n

โดยมีการเตรียมคนงานบรรจุหินใหญ่และอื่นๆซึ่งแบ่งเป็น2ทีม
1.ฝ่ายก่อสร้างที่1-2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6 รับผิดชอบงานฝั่งทางด้านซ้าย
2.ฝ่ายก่อสร้างที่3-4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6. รับผิดชอบงานฝั่งทางด้านขวา

22885923 695960120597299 6519144774587839526 n