^Back To Top

หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจสำนักงาน

รายงานความก้าวหน้างานปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒. ข้อมูล ๑ แผ่น ๑ โครงการ

 

facebook

1111index

.  

23559515 703772129816098 1404798120876481446 n

23559835 703772126482765 5074963661869984837 n

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 พร้อมด้วย นายการุณ หาดสมบัติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง1-4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 ได้ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการจัดหาที่ดิน และการเตรียมแผนงานก่อสร้างปี 2562. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com