ติดตามการปฏิบัติภารกิจปิดกั้นคันพนังลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด

204451

19 กรกฎาคม 2561 นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
พร้อมด้วย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล นายภัทรพล ณ หนองคาย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6  และนายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ลงพื้นที่ควบคุมการระดมกำลังในการซ่อมแซมพนังกั้นลำน้ำยัง บริเวณบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง 
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ราชองค์รักษ์ในพระองค์ พร้อมด้วย พล.ต.ปฏิภรณ์ เอี่ยมลออ ผบ.มทบ.27 และ พ.อ.สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ รอง ผอ.รมน. จังหวดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้วย  

S 36577333

S 6258735