เจ้าหน้าที่ สกก.6 จัดกิจกรรม Big cleaning day รณรงค์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid -19 

90815442 1276133429246629 1987342837431140352 o

27 มี.ค.2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ สกก.6 จัดกิจกรรม Big cleaning day รณรงค์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส Covid -19 โดยมีการตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่ทุกคน ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์เจล ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในสำนักงานด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และตัดเย็บหน้ากากผ้าอนามัย

 

90904428 1276133619246610 757203112241922048 o

90908236 1276133422579963 209705948640444416 o