สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19)

10902

10900

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19)ตามมาตรการของกรมชลประทาน โดยจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แจกเจลล้างมือ ลงทะเบียน กรอกรายละเอียดคนเข้า พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และขอความร่วมมือให้บุคลากรภายในสำนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และทำความสะอาดโต๊ะทำงานของตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยง พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

10903