^Back To Top

รุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
การท่องเที่ยวร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวสัมพันธภาพในครอบครัว
การทำสมาธิ
การบริหารโครงการเงินกู้ธนาคารโลกภายใต้
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเพชรเวช
การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องปฏิรูป
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเจริญพัฒนาถาวร เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
การเมืองกับความรุนแรง
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ Paperless ในงานศุลกากร ดานพิธีการส่งออก
การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาวิทยาลัยเกษตร
การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล 5
การสอนวิทยาศาสตร์แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือ เน้นการเรียนรู้
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์
ครูกับการพัฒนาคน
ความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการจัดการปัญหาน้ำเสียโดยกรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทที่พึงประสงค์และบทบาทที่เป็นจริงของคณะกรรมการชุมชนในเขตมีนบุรี กทม.
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
ความรักสันติภาพหรือความรุนแรง
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
จิตวิญญาณทางการเมือง
ปราชญ์ชาวบ้านรากแก้วแห่งความยังยืนของสังคมไทย
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
มลพิษทางสังคมของไทย
วัฒนธรรมคุณภาพที่คาดหวัง
วันพระวันสำคัญที่กำลังถูกลืม
สถานการณ์ไฟได้ดับได้ด้วยพลังภาคประชาชน
สังคมบกพร่องทางจิตวิญญา
สินามิฝ่ายค้านการเลือกตั้ง
หาดจอมมณี อีกสีสันเมืองหนองคาย
เหตุเพราะคนไทยยังจนอยู่ถึงเวลาถามหามาตรฐานการดำรงชีวิตของคนไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้วันนี้6
เมื่อวานเมื่อวาน16
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้98
เดือนนี้เดือนนี้480
ทั้งหมดทั้งหมด56801

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com