^Back To Top

   นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 จังหวัดขอนแก่น ติดเติมความก้าวหน้าโครงการสถานีสูบด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

Work manul

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้วันนี้9
เมื่อวานเมื่อวาน26
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้59
เดือนนี้เดือนนี้313
ทั้งหมดทั้งหมด51488

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น

๒๒๐ หมู่ที่ ๖ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๒

ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์โดย : กลุ่มงานวิศวกรรม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๗๓๔๐ ต่อ ๑๔

E-mail : ks6rid@gmail.com