วันจันทร์ ที่่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานก่อสร้าง๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมใจกันใส่เครื่องแบบชุดสีกากี