เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ ลีนานนท์ (รธส.) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D๘ (ห้วยพระคือ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ ฉวยศรี  ผสก.๖, นายทรงวุฒิ  กิจวรวุฒิ ผคบ.หนองหวาย, นายเรืองโชค  ชัยคำรงค์กุล ผคป.ขอนแก่น, พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ