วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายสุเทพ ฉวยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน        ขนาดกลางที่ 6 กิจกรรม  Morning talk เวลา 9.00 น. - 11.30 น. 

IMG 8804

วันพุธที่2พฤศจิกายน2559  นายสุเทพ ฉวยศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Morning tlak เวลา 9.00 น. - 11.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก(ผสก.6)สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่

IMG 8805

IMG 8808

IMG 8803