วันที่ 10 ตุลาคม 2557
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6 นายดุษฎี คงสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดเรื่องการแก้ไขแบบฐานรากสถานีสูบน้ำ บ่อกระจายน้ำและคลองส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6