ค่าความเค็ม 18 ก.ค.67 ค่าความเค็ม (กรัม/ลิตร) แม่น้ำเจ้าพระยาที่กรมชลประทานสามเสน 0.24 ท่าน้ำนนทบุรี 0.23 (มาตรฐานเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2.00 กรัม/ลิตร) สถานนีสูบน้ำสำแล 0.15 (มาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำประปา ไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร)