ดาวน์โหลดตารางสถานีน้ำท่าที่ระดับน้ำล้นตลิ่ง (PDF)                                                        ดูรายงานกราฟระดับน้ำรายชั่วโมง

หมายเหตุ : รายงานกราฟระดับน้ำรายชั่วโมง อัพเดทวันละ 2 ครั้ง ( เช้า - เย็น )

 

กลับหน้าหลัก