สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำท่า


1

น้ำท่าวันนี้

2

น้ำท่าเมื่อวาน

3

น้ำท่าสัปดาห์

 


กลุ่มงานสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ
ส่วนอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
กรมชลประทาน เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 02-241-2065 ,02-241-0371  & ( ปรับปรุงข้อมูลน้ำท่าเวลา 10.00 น. )

 

Free Web Counter
@จำนวนครั้งที่เข้าชม@

เริ่มตั้งแต่:วันที่ 18 /8/2004