หน่วยงานภายใน
EN   TH
  หนังสือเวียน  
รายงานการประชุม
 
ผลงาน  
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
  ศูนย์ติตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.  
  คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)  
  กรมอุตุนิยมวิทยา  
   

ความพึงพอใจเว็บ
ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

 

 
 
 
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทานฯ

อ่านเพิ่มเติม >>

พิธีประกาศเกียรติคุณบุลคลโครงการและสถาบันเกษตรกช้น้ำชลประทานดีเด่น ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม >>

 <<กิจกรรมเด่นอื่นๆ >> 

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม>>

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ กับทางบริษัท เพื่อพิจารณา Script วิดีทัศน์ และ Layout โปสเตอร์ในการจัดทำสื่อวิดีทัศน์และโปสเตอร์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๖๑ 

อ่านเพิ่มเติม>>