หน่วยงานภายใน
EN   TH
  หนังสือเวียน  
รายงานการประชุม
 
ผลงาน  
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  
  ศูนย์ติตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.  
  คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)  
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
  กรมอุตุนิยมวิทยา  
   

ความพึงพอใจเว็บ
ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ

 

 
 
 
 

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม >>


วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยารองประธานคณะอนุกรรมการ ทำหน้าที่แทน ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม >><<กิจกรรมเด่นอื่นๆ >> 

คณะกรรมการฯ ของฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกันพิจารณาการนำเสนอวิดีทัศน์และโปสเตอร์ของบริษัทฯ ครั้งที่ ๖ ารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม>>

คณะกรรมการฯ ของฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกันพิจารณาการนำเสนอวิดีทัศน์และโปสเตอร์ของบริษัทฯ ครั้งที่ ๕ ารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม>>