ลิงค์ในกรมชลประทาน

อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

ก่อนการก่อสร้าง

 

 ภาพก่อนดำเนินการ

 

 

ม.ค.57

 

มกราคม 2557

 

 

ก.พ.57

 

กุมภาพันธ์ 2557

 

 

มี.ค.57

 

มีนาคม 2557

 

 

เม.ย.57

 

เมษายน 2557

 

 

 

พ.ค.57

 

พฤษภาคม 2557

 

มิ.ย.57

 

มิถุนายน 2557