ลิงค์ในกรมชลประทาน

                  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้จัดการประชุมสัญจรครั้งที่ 2/2557 ณ โรงแรมแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาย ณรงค์ ลีนานนท์ รธร.ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเป็นประธานในการดูงานและการประชุม โดยในช่วงเช้าเวลา 09.00 น.ทางคณะ สพก. ได้ไปเยี่ยมชม และ ดูงาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนาย วรรณชัย ชุมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 14 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและคณะให้การต้อนรับ และมีนาย เสริมศักดิ์ เสือจร หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 1 สกก.14 พก. เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จากนั้นในเวลา 13.00 น. มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการติดตามงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า และในเวลา 19.00 น.มีงานเลี้ยงสังสรรค์