ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153


รายชื่อผู้ประสานงานปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติอ่างเก็บน้ำ
1. ฝ่ายจัดสรรน้ำ โทร 02-6692153 2. ฝ่ายประมวลและติดตามสถาณการณ์น้ำ
- นายมาณพ พรมดี - นายวชิระ สุรินทร์ โทร 090-5522075
- นายสมโชค ชัยสวัสดิ์

เรื่อง

วันที่

การศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดใหญ่ NEW 13/06/2019
การศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการ อ่างเก็บน้าขนาดกลาง 412 แห่ง กรมชลประทาน ปี 2562 NEW 15/05/2019
โค้งกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ NEW 15/05/2019