หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก คำรับรองปฏิบัติราชการ

 
 

          สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 (19/11/56)
          รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) (10/10/56)
          รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2556) (03/09/56)
          รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 31 กรกฏาคม 2556) (06/08/56)
          รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556) (01/07/56)
          รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 8 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) (07/06/56)
          รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2556) (03/05/57)
          รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) (09/04/57)
          รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556) (06/03/56)
          คำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ ผู้อำนวยการส่วน
          คำรับรองปฏิบัติราชการ ระว่างสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ รธบ.

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300