ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  
   
   
       
       
       
       
       
    โทรศัพท์ 0 2241 4794 ภายใน 2359
Email : khanitcho@gmail.com
   
         
   
   
   
   
   
   
  โทรศัพท์ 0 2669 4229 ภายใน 2359
Email : iwm.statistics@gmail.com
โทรศัพท์ 0 2241 4794 ภายใน 2359
Email : iwmrb2022@gmail.com
โทรศัพท์ 0 2241 4794 ภายใน 2359
Email : sataporn7312@gmail.com
 
         
     
     
         
   
   
   
   
   
   
 
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง)
ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 5347 1089 E-mail : sathanee-1@hotmail.com
 
         
   
  (ไม่มี)  
   
   
   
   
 
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 (พิษณุโลก)
 หมู่ 7 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์  65150
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5536 9042 E-mail : pies_002@hotmail.com
 
         
   
   
   
   
   
   
 
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง)
 เลขที่ 80 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4446 5141 E-mail : hbies-3@hotmail.com
 
         
   
   
   
   
   
   
 
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก)
หมู่ 5 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72130
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3557 1850 E-mail : Samchuk04@hotmail.com
 
         
   
   
   
   
   
   
 
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่)
 เลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3410 0557 E-mail : wijai5@hotmail.com
 
         
   
   
   
   
   
   
 
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 (เพชรบุรี)
 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3247 3586 E-mail : stationphet6@gmail.com
 
         
   
   
   
   
   
   
 
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 (ปัตตานี)
 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7343 9934 E-mail : ridstation7@hotmail.com
 
         
   
   
   
   
   
   
 
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช)
หมู่ 4 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7545 0849 E-mail : rid_8@hotmail.com
 
         
   
   
   
   
   
   
 
สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 9 (ท่าม่วง)
  หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0 3454 0838 โทรสาร 0 3454 0839 E-mail : soonsatite@hotmail.com
 
         
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
โทร./โทรสาร. 0 2241 4794 E-mail: watermanagement.hydro@gmail.com