ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  
 

หน่วยงานภายในส่วนการใช้น้ำชลประทาน

 
       
       
       
       
       
  ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทาน ฝ่ายวิจัยการใช้น้ำชลประทาน ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน  
   
   
   
   
   
         
 

สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 - 9

 
  ทน.1 บอ. (แม่แตง) ทน.2 บอ. (พิษณุโลก) ทน.3 บอ. (ห้วยบ้านยาง)  
   
   
   
   
   
  รักษาการฯ ทน.4 บอ. (สามชุก) ทน.5 บอ. (แม่กลองใหญ่) ทน.6 บอ. (เพชรบุรี)  
   
   
   
   
   
  ทน.7 บอ. (ปัตตานี) ทน.8 บอ. (นครศรีธรรมราช) ทน.9 บอ. (ท่าม่วง)  
   
   
   
   
   
         
         
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
โทร./โทรสาร. 0 2241 4794 E-mail: watermanagement.hydro@gmail.com