ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  
1 / 3
2 / 3
3 / 3 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของส่วนการใช้น้ำชลประทาน
   
  จุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 118 ประจำเดือน เมษายน 2566 
  วารสารข่าวเกษตรชลประทาน ปีที่ 27 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566  

 
 

     

 
     

 
 
     

 

 web page visitor counter
*เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 
 
 
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน
โทร./โทรสาร. 0 2241 4794 E-mail: watermanagement.hydro@gmail.com