ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน

02-669-2153

เรื่อง

วันที่

ขอให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น (04/06/2018) NEW 04/06/2018
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ ช่วงวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2560 25/12/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ ช่วงวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2560 21/12/2017
การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) 20/12/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ ช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 27/11/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคใต้ ช่วงวันที่ 30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560 30/10/2017
Mr. Somchok Chaisawat, Irrigation Engineer Practitioner Level, Water Allocation Branch 2 (WAB2), has attended the training course under the Japan Science and Technology Agency (JST)’s SAKURA Exchange Program in Science 16/10/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560 10/10/2017
ขอให้ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในระยะต่อไป 06/10/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2560 03/10/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 14 - 18 กันยายน 2560 14/09/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 11 - 17 กันยายน 2560 12/09/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 4 - 10 กันยายน 2560 05/09/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 2 กันยายน 2560 28/08/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 25-31 สิงหาคม 2560 25/08/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 21-28 สิงหาคม 2560 21/08/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 15-22 สิงหาคม 2560 15/08/2017
ขอให้ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในระยะต่อไป 07/08/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในระยะต่อไป 01/08/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 25/07/2017
Mr. Chaowalit will perform workshop on Innovative Water Resource Management in IR Iran during 22-26 July 2017 21/07/2017
สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยม 18/07/2017
Mr. Peerapong Rattanaburi will attend the Meeting on Exchange of Water Management Information of Irrigation System in Indonesia during 17-21 July 2017 (18/07/2017) 18/07/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 17/07/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2560 14/07/2017
Mr. Manop Promdee has attended the Regional Training Program for Scaling up of Satellite-Assisted Flood Forecasting Systems in South and Southeast Asian Nations during 8-14 July 2017 13/07/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 05/06/2017
Download flowto_beta version: 0.121 02/06/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน ปี 2560_ข้อสั่งการจาก รมต.กษ. 23/05/2017
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2560 22/05/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2560 22/05/2017
หนังสือแจ้ง ผส.ชป. 1-17 เรื่อง การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี2560 17/05/2017
ข้อมูลสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ของ รมว.กษ. 17/05/2017
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี2560 17/05/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560 15/05/2017
ข้อมูลสำหรับการประชุมเรื่อง แผนพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 05/05/2017
ขอให้เตรียมความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน ฤดูฝนปี2560 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 01/05/2017
ข้อมูลสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว วันที่ 7 เมษายน 2560 ของ รมว.กษ. 05/04/2017
ข้อมูลสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดระยอง วันที่ 5 เมษายน 2560 ของ นรม.และคณะ 05/04/2017
ข้อมูลสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 27 มีนาคม 2560 ของ นรม.และคณะ 24/03/2017
แผนการพัฒนาบึงขนาดใหญ่ตามนโยบายของ รมว.กษ. 10/03/2017
ข้อมูลสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท วันที่ 10 มีนาคม 2560 ของ รมว.กษ. 10/03/2017
ข้อมูลสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 9 มีนาคม 2560 ของ นรม.และคณะ 08/03/2017
ข้อมูลสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 3 มีนาคม 2560 ของ รมว.กษ. 02/03/2017
A paper of Peerapong Rattanaburi et al. is to be published by THA 2017 International Conference 01/03/2017