หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ทำเนียบผู้บริหาร

 
 

 

กรมชลประทาน
อาคารอำนวยการชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 10300

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์ภายใน
สายตรง
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ
นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์

2332

2698

 

0-2241-3348

0-2663-5025

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ
 
2421
0-2243-6909
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา
  
2742
0-2669-5048
ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
นายธำรงศักดิ์  นคราวงศ์
2205
08-6355-0945
0-2241-5050
ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน
นายเพิ่มพร  โสภณางกูร
2633
2407
09-5789-6364
0-2241-1011
ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน
   
2359
0-2241-4794
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
นายชัยฤกษ์  ชัยสวัสดิ์
2397
08-3424-3213
0-2669-5055
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางฐิตาภา  ทุมวงษา
2740
2740
08-6057-8137
08-1911-7352
0-2241-2360
0-2241-5217

 

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300