หนังสือเวียน
   เอกสารดาวน์โหลด
   คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างฯ
   ผลงานวิจัย
   กราฟเปรียบเทียบค่าความเค็มที่สำแล
      และอัตราการไหลที่ C.29
   กรมทรัพยากรธรณี
   กรมทรัพยากรน้ำ
   กรมอุตุนิยมวิทยา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

   สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำ
      และอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)

   คลังข้อมูลน้ำ (สสนก.)
   สำนักระบายน้ำ กทม.
   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
   ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ กฟผ.
   สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
      และภูมิศาสตร์สารสนเทศ(องการมหาชน)
 
 

 
ความพึงพอใจเว็บ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 15

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/hydhome/hydrology/counter.php on line 35
วันนี้
0
เมือวานนี้
0
เดือนนี้
0
ทั้งหมด
0

 

 

      คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ผลงานวิจัย

 
 

      แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัยปี 2554 บริเวณ ปตร.บางโฉมศรี (3 ต.ค.54)
      การประเมินปริมาณน้ำท่าจากพายุและความกดอากาศในลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน
      สรุปสภาวะการเกิดอุทกภัยในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ( 26 เม.ย.54)
      สรุปสภาวะการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำปากพนัง (26 เม.ย.54)
      สรุปการเกิดอุทกภัยลุ่มน้ำตาปี จ.สุราษฏร์ธาน (26 เม.ย.54)
      อุทกภัยในนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2553 (18 มี.ค.54)
      อุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. - 3 พ.ย.53 (18 มี.ค.54) 

 

 

                                           Copyright © 2014 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300