ผลการเพาะปลูกข้าว พืชไร่-พืชผัก พืชอื่นๆ และบ่อปลา-บ่อกุ้ง

ในเขตชลประทานขนาดใหญ่และกลาง รายภาค

 

นาปี  2552/53

 

งวดที่   1  (  7 พ.ค. 52  ) 

งวดที่   2  ( 15 พ.ค. 52  ) 

งวดที่   3  (  22 พ.ค. 52  ) 

งวดที่   4  (  29 พ.ค. 52  ) 

งวดที่   5  (  5 มิ.ย. 52  ) 

งวดที่   6  (  12 มิ.ย. 52  )  งวดที่   7  (  19 มิ.ย. 52  )  งวดที่   8  (  26 มิ.ย. 52  )  งวดที่   9  (  3 ก.ค. 52  )  งวดที่   10  (  10 ก.ค. 52  ) 
งวดที่   11  (  17 ก.ค. 52  )  งวดที่   12  (  24 ก.ค. 52  )  งวดที่   13  (  31 ก.ค. 52  ) 

งวดที่   14  (  7 ส.ค. 52  ) 

งวดที่   15  ( 14 ส.ค. 52  ) 

งวดที่   16  ( 21ส.ค. 52  ) 

งวดที่   17  ( 28 ส.ค. 52  ) 

งวดที่   18  (  4 ก.ย. 52  ) 

งวดที่   19  (  11 ก.ย. 52  )  งวดที่   20  ( 18 ก.ย. 52  ) 
งวดที่   21  (  25 ก.ย. 52  )  งวดที่   22  (  2 ต.ค. 52  )  งวดที่   23  (  9 ต.ค. 52  )  งวดที่   24  (  16 ต.ค. 52  )  งวดที่   25  (  22 ต.ค. 52  ) 
งวดที่   26  (  30 ต.ค. 52  )         

 

นาปรัง  2552/53

งวดที่ 1 (6 พ.ย. 52 )  งวดที่  2  (13 พ.ย. 52) งวดที่  3  (20 พ.ย. 52) งวดที่  4  (27 พ.ย. 52) งวดที่  5  (4 ธ.ค. 52)
งวดที่  6  (11 ธ.ค. 52) งวดที่  7  (18 ธ.ค. 52) งวดที่  8  (25 ธ.ค. 52) งวดที่  9  (8 ม.ค. 53) งวดที่  10  (15 ม.ค. 53)
งวดที่  11  (22 ม.ค. 53) งวดที่  12  (29 ม.ค. 53) งวดที่  13  (5 ก.พ. 53) งวดที่  14  (12 ก.พ. 53) งวดที่  15  (19 ก.พ. 53)
งวดที่  16  (26 ก.พ. 53) งวดที่  17  (5 มี.ค. 53) งวดที่  18  (12 มี.ค. 53) งวดที่  19  (19 มี.ค. 53) งวดที่  20   (26 มี.ค. 53)
งวดที่  21  (2 เม.ย. 53) งวดที่  22  (9 เม.ย. 53) งวดที่  23  (23 เม.ย. 53) งวดที่  24  (30 เม.ย. 53) งวดที่  25  (7 พ.ค. 53 )
งวดที่  26  (14 พ.ค. 53) งวดที่  27  (27 พ.ค. 53) งวดที่  28  (4 มิ.ย. 53) งวดที่  29  (11 มิ.ย. 53)

งวดที่  30   (18 มิ.ย. 53)

งวดที่  31 (25 มิ.ย. 53) งวดที่  32 (2 ก.ค. 53) งวดที่  33 (9 ก.ค. 53) งวดที่  34 (16 ก.ค. 53) งวดที่  35 (23 ก.ค. 53)
งวดที่  36 (30 ก.ค. 53) งวดที่  37 (6 ส.ค. 53) งวดที่  38 (11 ส.ค. 53) งวดที่  39 (20 ส.ค. 53) งวดที่  40 (27 ส.ค. 53)
งวดที่  41 (3 ก.ย. 53) งวดที่  42 (10 ก.ย. 53) งวดที่  43 (17 ก.ย. 53)    

 

 

 

นาปี  2553/54

 

  งวดที่ 2 (14 พ.ค. 53) งวดที่ 3 (27 พ.ค. 53) งวดที่ 4 (4 มิ.ย. 53) งวดที่ 5 (11 มิ.ย. 53)
งวดที่ 6 (18 มิ.ย. 53) งวดที่ 7 (25 มิ.ย. 53) งวดที่ 8 (2 ก.ค. 53) งวดที่ 9 (9 ก.ค. 53) งวดที่ 10 (16 ก.ค. 53)
งวดที่ 11 (23 ก.ค. 53) งวดที่ 12 (30 ก.ค. 53) งวดที่ 13 (6 ส.ค. 53) งวดที่ 14 (11 ส.ค. 53) งวดที่ 15 ( 20 ส.ค. 53)
งวดที่ 16 (27 ส.ค. 53) งวดที่ 17 (3 ก.ย. 53) งวดที่ 18 (10 ก.ย. 53) งวดที่ 19 (17 ก.ย. 53) งวดที่ 20 ( 24 ก.ย. 53)
งวดที่ 21 (1 ต.ค. 53) งวดที่ 22 (8 ต.ค. 53) งวดที่ 23 (15 ต.ค. 53) งวดที่ 24 (22 ต.ค. 53) งวดที่ 25 (29 ต.ค. 53)
งวดที่ 26 (5 พ.ย. 53) งวดที่ 27 (12 พ.ย. 53) งวดที่ 28 (19 พ.ย. 53) งวดที่ 29 (26 พ.ย. 53) งวดที่ 30 (3 ธ.ค. 53)

 

นาปรัง  2553/54

 

  งวดที่ 2 (12 พ.ย. 53) งวดที่ 3 (19 พ.ย. 53) งวดที่ 4 (26 พ.ย. 53) งวดที่ 5 (3 ธ.ค. 53)
งวดที่ 6 (9 ธ.ค. 53) งวดที่ 7 (17 ธ.ค. 53) งวดที่ 8 (24 ธ.ค. 53) งวดที่ 9 (30 ธ.ค. 53) งวดที่ 10 (7 ม.ค. 54)
งวดที่ 11 (14 ม.ค. 54) งวดที่ 12 (21 ม.ค. 54) งวดที่ 13 (28 ม.ค. 54) งวดที่ 14 (4 ก.พ. 54) งวดที่ 15 (11 ก.พ. 54)
งวดที่ 16 (17 ก.พ. 54) งวดที่ 17 (25 ก.พ. 54) งวดที่ 18 (4 มี.ค. 54) งวดที่ 19 (11 มี.ค. 54) งวดที่ 20 (18 มี.ค. 54)
งวดที่ 21 (25 มี.ค. 54) งวดที่ 22 (1 เม.ย. 54) งวดที่ 23 (8 เม.ย. 54) งวดที่ 24 (22 เม.ย. 54) งวดที่ 25 (29 เม.ย. 54)
งวดที่ 26 (6 พ.ค. 54) งวดที่ 27 (12 พ.ค. 54) งวดที่ 28 (20 พ.ค. 54) งวดที่ 29 (27 พ.ค. 54) งวดที่ 30 (3 มิ.ย. 54)

 

นาปี  2554/55

 

  งวดที่ 2 (12 พ.ค. 54) งวดที่ 3 (20 พ.ค. 54) งวดที่ 4 (27 พ.ค. 54) งวดที่ 5 (3 มิ.ย. 54)
งวดที่ 6 (10 มิ.ย. 54) งวดที่ 7 (17 มิ.ย. 54) งวดที่ 8 (24 มิ.ย. 54) งวดที่ 9 (1 ก.ค. 54) งวดที่ 10 (8 ก.ค. 54)
งวดที่ 11 (14 ก.ค. 54) งวดที่ 12 (22 ก.ค. 54) งวดที่ 13 (29 ก.ค. 54) งวดที่ 14 (5 ส..ค. 54) งวดที่ 15 (11 ส..ค. 54)
งวดที่ 16 (19 ส..ค. 54) งวดที่ 17 (26 ส..ค. 54) งวดที่ 18 (2 ก.ย. 54) งวดที่ 19 (9 ก.ย. 54) งวดที่ 20 (16 ก.ย. 54)
งวดที่ 21 (23 ก.ย. 54) งวดที่ 22 (30 ก.ย. 54) งวดที่ 23 (7 ต.ค. 54) งวดที่ 24 (14 ต.ค. 54) งวดที่ 25 (21 ต.ค. 54)
งวดที่ 26 (28 ต.ค. 54) งวดที่ 27 (4 พ.ย. 54) งวดที่ 28 (11 พ.ย. 54) งวดที่ 29 (18 พ.ย. 54) งวดที่ 30 (25 พ.ย. 54)

 

นาปรัง  2554/55

 

  งวดที่ 2 (11 พ.ย. 54) งวดที่ 3 (18 พ.ย. 54) งวดที่ 4 (25 พ.ย. 54) งวดที่ 5 (2 ธ.ค. 54)
งวดที่ 6 (9 ธ.ค. 54) งวดที่ 7 (16 ธ.ค. 54) งวดที่ 8 (23 ธ.ค. 54) งวดที่ 9 (30 ธ.ค. 54) งวดที่ 10 (6 ม.ค. 55)
งวดที่ 11 (13 ม.ค. 55) งวดที่ 12 (20 ม.ค. 55) งวดที่ 13 (27 ม.ค. 55) งวดที่ 14 (3 ก.พ. 55) งวดที่ 15 (10 ก.พ. 55)
งวดที่ 16 (17 ก.พ. 55) งวดที่ 17 (24 ก.พ. 55) งวดที่ 18 (2 มี.ค. 55) งวดที่ 19 (9 มี.ค. 55) งวดที่ 20 (16 มี.ค. 55)
งวดที่ 21 (23 มี.ค. 55) งวดที่ 22 (30 มี.ค. 55) งวดที่ 23 (5 เม.ย. 55) งวดที่ 24 (12 เม.ย. 55) งวดที่ 25 (20 เม.ย. 55)
งวดที่ 26 (27 เม.ย. 55) งวดที่ 27 (4 พ.ค. 55) งวดที่ 28 (11 พ.ค. 55) งวดที่ 29 (18 พ.ค. 55) งวดที่ 30 (25 พ.ค. 55)
งวดที่ 31 (1 มิ.ย. 55) งวดที่ 32 (8 มิ.ย. 55) งวดที่ 33 (15 มิ.ย. 55) งวดที่ 34 (22 มิ.ย. 55) งวดที่ 35 (29 มิ.ย. 55)
งวดที่ 36 (6 ก.ค. 55) งวดที่ 37 (13 ก.ค. 55) งวดที่ 38 (20 ก.ค. 55) งวดที่ 39 (27 ก.ค. 55) งวดที่ 40 (6 ส.ค. 55)
งวดที่ 41 (10 ส.ค. 55) งวดที่ 42 (17 ส.ค. 55) งวดที่ 43 (24 ส.ค. 55) งวดที่ 44 (31 ส.ค. 55) งวดที่ 45 (7 ก.ย. 55)
งวดที่ 46 (14 ก.ย. 55) งวดที่ 47 (21 ก.ย. 55) งวดที่ 48 (28 ก.ย. 55)

 

 

นาปี 2555/56

 

งวดที่ 1 (4 พ.ค. 55) งวดที่ 2 (11 พ.ค. 55) งวดที่ 3 (18 พ.ค. 55) งวดที่ 4 (25 พ.ค. 55) งวดที่ 5 (1 มิ.ย. 55)
งวดที่ 6 (8 มิ.ย. 55) งวดที่ 7 (15 มิ.ย. 55) งวดที่ 8 (22 มิ.ย. 55) งวดที่ 9 (29 มิ.ย. 55) งวดที่ 10 (6 ก.ค. 55)
งวดที่ 11 (13 ก.ค. 55) งวดที่ 12 (20 ก.ค. 55) งวดที่ 13 (27 ก.ค. 55) งวดที่ 14 (6 ส.ค. 55) งวดที่ 15 (10 ส.ค. 55)
งวดที่ 16 (17 ส.ค. 55) งวดที่ 17 (24 ส.ค. 55) งวดที่ 18 (31 ส.ค. 55) งวดที่ 19 (7 ก.ย. 55) งวดที่ 20 (14 ก.ย. 55)
งวดที่ 21 (21 ก.ย. 55) งวดที่ 22 (28 ก.ย. 55) งวดที่ 23 (5 ต.ค. 55) งวดที่ 24 (12 ต.ค. 55) งวดที่ 25 (19 ต.ค. 55)
งวดที่ 26 (26 ต.ค. 55) งวดที่ 27 (2 พ.ย. 55) งวดที่ 28 (9 พ.ย. 55) งวดที่ 29 (16 พ.ย. 55) งวดที่ 30 (23 พ.ย. 55)

 

 

 

นาปรัง 2555/56

 

งวดที่ 1 (9 พ.ย. 55) งวดที่ 2 (16 พ.ย. 55) งวดที่ 3 (23 พ.ย. 55) งวดที่ 4 (30 พ.ย. 55) งวดที่ 5 (7 ธ.ค. 55)
งวดที่ 6 (14 ธ.ค. 55) งวดที่ 7 (21 ธ.ค. 55) งวดที่ 8 (28 ธ.ค. 55) งวดที่ 9 (4 ม.ค. 56) งวดที่ 10 (11 ม.ค. 56)
งวดที่ 11 (18 ม.ค. 56) งวดที่ 12 (25 ม.ค. 56) งวดที่ 13 (1 ก.พ. 56) งวดที่ 14 (8 ก.พ. 56) งวดที่ 15 (15 ก.พ. 56)
งวดที่ 16 (22 ก.พ. 56) งวดที่ 17 (1 มี.ค. 56) งวดที่ 18 (8 มี.ค. 56) งวดที่ 19 (15 มี.ค. 56) งวดที่ 20 (22 มี.ค. 56)
งวดที่ 21 (29 มี.ค. 56) งวดที่ 22 (5 เม.ย. 56) งวดที่ 23 (11 เม.ย. 56) งวดที่ 24 (19 เม.ย. 56) งวดที่ 25 (26 เม.ย. 56)
งวดที่ 26 (3 พ.ค. 56) งวดที่ 27 (8 พ.ค. 56) งวดที่ 28 (15 พ.ค. 56) งวดที่ 29 (22 พ.ค. 56) งวดที่ 30 (29 พ.ค. 56)
งวดที่ 31 (5 มิ.ย. 56) งวดที่ 32 (12 มิ.ย. 56) งวดที่ 33 (19 มิ.ย. 56) งวดที่ 34 (26 มิ.ย. 56) งวดที่ 35 (3 ก.ค. 56)
งวดที่ 36 (10 ก.ค. 56) งวดที่ 37 (17 ก.ค. 56) งวดที่ 38 (24 ก.ค. 56) งวดที่ 39 (31 ก.ค. 56) งวดที่ 40 (7 ส.ค. 56)
งวดที่ 41 (14 ส.ค. 56) งวดที่ 42 (21 ส.ค. 56) งวดที่ 43 (28 ส.ค. 56) งวดที่ 44 (4 ก.ย. 56) งวดที่ 45 (11 ก.ย. 56)

 

นาปี 2556/57

งวดที่ 1 (8 พ.ค. 56) งวดที่ 2 (15 พ.ค. 56) งวดที่ 3 (22 พ.ค. 56) งวดที่ 4 (29 พ.ค. 56) งวดที่ 5 (5 มิ.ย. 56)
งวดที่ 6 (12 มิ.ย. 56) งวดที่ 7 (19 มิ.ย. 56) งวดที่ 8 (26 มิ.ย. 56) งวดที่ 9 (3 ก.ค. 56) งวดที่ 10 (10 ก.ค. 56)
งวดที่ 11 (17 ก.ค. 56) งวดที่ 12 (24 ก.ค. 56) งวดที่ 13 (31 ก.ค. 56) งวดที่ 14 (7 ส.ค. 56) งวดที่ 15 (14 ส.ค. 56)
งวดที่ 16 (21 ส.ค. 56) งวดที่ 17 (28 ส.ค. 56) งวดที่ 18 (4 ก.ย. 56) งวดที่ 19 (11 ก.ย. 56) งวดที่ 20 (18 ก.ย. 56)
งวดที่ 21 (25 ก.ย. 56) งวดที่ 22 (2 ต.ค. 56) งวดที่ 23 (9 ต.ค. 56) งวดที่ 24 (16 ต.ค. 56) งวดที่ 25 (23 ต.ค. 56)
งวดที่ 26 (31 ต.ค. 56) งวดที่ 27 (7 พ.ย.56) งวดที่ 28 (14 พ.ย.56) งวดที่ 29 (21 พ.ย.56)  

 

 

นาปรัง 2556/57

งวดที่ 1 (7 พ.ย.56) งวดที่ 2 (14 พ.ย.56) งวดที่ 3 (21 พ.ย.56)   งวดที่ 5 (5 ธ.ค.56)
งวดที่ 6 (12 ธ.ค.56) งวดที่ 7 (19 ธ.ค.56) งวดที่ 8 (26 ธ.ค.56) งวดที่ 9 (2 ม.ค.57) งวดที่ 10 (9 ม.ค.57)
งวดที่ 11 (16 ม.ค.57) งวดที่ 12 (23 ม.ค.57) งวดที่ 13 (30 ม.ค.57) งวดที่ 14 (6 ก.พ.57) งวดที่ 15 (13 ก.พ.57)
งวดที่ 16 (20 ก.พ.57) งวดที่ 17 (27 ก.พ.57) งวดที่ 18 (6 มี.ค.57) งวดที่ 19 (13 มี.ค.57) งวดที่ 20 (20 มี.ค.57)
งวดที่ 21 (27 มี.ค.57) งวดที่ 22 (3 เม.ย.57) งวดที่ 23 (10 เม.ย.57) งวดที่ 24 (17 เม.ย.57) งวดที่ 25 (24 เม.ย.57)
งวดที่ 26 (1 พ.ค.57) งวดที่ 27 (8 พ.ค.57) งวดที่ 28 (15 พ.ค.57) งวดที่ 29 (22 พ.ค.57) งวดที่ 30 (29 พ.ค.57)

นาปี 2557/58

งวดที่ 1 (8 พ.ค.57) งวดที่ 2 (15 พ.ค.57) งวดที่ 3 (22 พ.ค.57) งวดที่ 4 (29 พ.ค.57) งวดที่ 5 (5 มิ.ย.57)
งวดที่ 6 (12 มิ.ย.57) งวดที่ 7 (19 มิ.ย.57) งวดที่ 8 (26 มิ.ย.57) งวดที่ 9 (3 ก.ค.57) งวดที่ 10 (10 ก.ค.57)
งวดที่ 11 (17 ก.ค.57) งวดที่ 12 (24 ก.ค.57) งวดที่ 13 (31 ก.ค.57) งวดที่ 14 (7 ส.ค.57) งวดที่ 15 (14 ส.ค.57)
งวดที่ 16 (21 ส.ค.57) งวดที่ 17 (28 ส.ค.57) งวดที่ 18 (4 ก.ย.57) งวดที่ 19 (11 ก.ย.57) งวดที่ 20 (18 ก.ย.57)
งวดที่ 21 (25 ก.ย.57) งวดที่ 22 (2 ต.ค.57) งวดที่ 23 (9 ต.ค.57) งวดที่ 24 (16 ต.ค.57) งวดที่ 25 (23 ต.ค.57)
งวดที่ 26 (30 ต.ค.57) งวดที่ 27 (7 พ.ย.57) งวดที่ 28 (14 พ.ย.57) งวดที่ 29 (21 พ.ย.57) งวดที่ 30 (28 พ.ย.57)

 

 

นาปรัง 2557/58

 

งวดที่ 1 (7 พ.ย.57) งวดที่ 2 (14 พ.ย.57) งวดที่ 3 (21 พ.ย.57) งวดที่ 4 (28 พ.ย.57) งวดที่ 5 (5 ธ.ค.57)
งวดที่ 6 (12 ธ.ค.57) งวดที่ 7 (19 ธ.ค.57) งวดที่ 8 (26 ธ.ค.57) งวดที่ 9 (2 ม.ค.58) งวดที่ 10 (9 ม.ค.58)
งวดที่ 11 (16 ม.ค.58) งวดที่ 12 (23 ม.ค.58) งวดที่ 13 (30 ม.ค.58) งวดที่ 14 (6 ก.พ.58) งวดที่ 15(13 ก.พ.58)
งวดที่ 16(20 ก.พ.58) งวดที่ 17(27 ก.พ.58) งวดที่ 18(6 มี.ค.58) งวดที่ 19 (13 มี.ค.58) งวดที่ 20 (20 มี.ค.58)
งวดที่ 21 (27 มี.ค.58) งวดที่ 22 (3 เม.ย..58) งวดที่ 23 (10 เม.ย..58) งวดที่ 24 (17 เม.ย..58) งวดที่ 25 (24 เม.ย..58)
งวดที่ 26 (1พ.ค. 58) งวดที่ 27 (8พ.ค. 58)    

 

 

นาปี 2558/59

งวดที่ 1 (8 พ.ค.58) งวดที่ 2 (15 พ.ค.58) งวดที่ 3 (22 พ.ค.58) งวดที่ 4 (29 พ.ค.58) งวดที่ 5 (5 มิ.ย.58)
งวดที่ 6 (12 มิ.ย.58) งวดที่ 7 (19 มิ.ย.58) งวดที่ 8 (26 มิ.ย.58) งวดที่ 9 (3 ก.ค.58) งวดที่ 10 (10 ก.ค.58)
งวดที่ 11 (17 ก.ค.58) งวดที่ 12 (24 ก.ค.58) งวดที่ 13 (31 ก.ค.58) งวดที่ 14 (7 ส.ค.58) งวดที่ 15 (14 ส.ค.58)
งวดที่ 16 (21 ส.ค.58) งวดที่ 17 (28 ส.ค.58) งวดที่ 18 (4 ก.ย.58) งวดที่ 19 (11 ก.ย.58) งวดที่ 20 (18 ก.ย.58)
งวดที่ 21 (25 ก.ย.58) งวดที่ 22 (2 ต.ค.58) งวดที่ 23 (9 ต.ค.58) งวดที่ 24 (16 ต.ค.58) งวดที่ 25 (23 ต.ค.58)
งวดที่ 26 (30 ต.ค.58) งวดที่ 27 (4 พ.ย.58) งวดที่ 28 (11 พ.ย.58) งวดที่ 29 (18 พ.ย.58) งวดที่ 30 (25 พ.ย.58)

 

 

นาปรัง 2558/59

งวดที่ 1 (4 พ.ย.58) งวดที่ 2 (11 พ.ย.58) งวดที่ 3 (18 พ.ย.58) งวดที่ 4 (25 พ.ย.58) งวดที่ 5 (2 ธ.ค.58)
งวดที่ 6 (9 ธ.ค.58) งวดที่ 7 (16 ธ.ค.58) งวดที่ 8 (23 ธ.ค.58) งวดที่ 9 (30 ธ.ค.58) งวดที่ 10 (6 ม.ค.59)
งวดที่ 11 (13 ม.ค.59) งวดที่ 12 (20 ม.ค.59) งวดที่ 13 (27 ม.ค.59) งวดที่ 14 (3 ก.พ.59) งวดที่ 15 (10 ก.พ.59)
งวดที่ 16 (17 ก.พ.59) งวดที่ 17 (24 ก.พ.59) งวดที่ 18 (2 มี.ค.59) งวดที่ 19 (9 มี.ค.59) งวดที่ 20 (16 มี.ค.59)
งวดที่ 21 (23 มี.ค.59) งวดที่ 22 (30 มี.ค.59) งวดที่ 23 (5 เม.ย.59) งวดที่ 24 (12 เม.ย.59) งวดที่ 25 (20 เม.ย.59)
งวดที่ 26 (27 เม.ย.59) งวดที่ 27 (4 พ.ค.59) งวดที่ 28 (11 พ.ค.59) งวดที่ 29 (18 พ.ค.59) งวดที่ 30 (25 พ.ค.59)

 

 

นาปี 2559/60

งวดที่ 1 (4 พ.ค.59) งวดที่ 2 (11 พ.ค.59) งวดที่ 3 (18 พ.ค.59) งวดที่ 4 (25 พ.ค.59) งวดที่ 5 (1 มิ.ย.59)
งวดที่ 6 (8 มิ.ย.59) งวดที่ 7 (15 มิ.ย.59) งวดที่ 8 (22 มิ.ย.59) งวดที่ 9 (29 มิ.ย.59) งวดที่ 10 (6 ก.ค.59)
งวดที่ 11 (13 ก.ค.59) งวดที่ 12 (20 ก.ค.59) งวดที่ 13 (27 ก.ค.59) งวดที่ 14 (3 ส.ค.59) งวดที่ 15 (10 ส.ค.59)
งวดที่ 16 (17 ส.ค.59) งวดที่ 17 (24 ส.ค.59) งวดที่ 18 (31 ส.ค.59) งวดที่ 19 (7 ก.ย.59) งวดที่ 20 (14 ก.ย.59)
งวดที่ 21 (21 ก.ย.59) งวดที่ 22 (28 ก.ย.59) งวดที่ 23 (5 ต.ค.59) งวดที่ 24 (12 ต.ค.59) งวดที่ 25 (19 ต.ค.59)
งวดที่ 26 (26 ต.ค.59) งวดที่ 27 (2 พ.ย.59) งวดที่ 28 (9 พ.ย.59) งวดที่ 29 (16 พ.ย.59) งวดที่ 30 (23 พ.ย.59)

 

นาปรัง 2559/60

งวดที่ 1 (9 พ.ย.59) งวดที่ 2 (16 พ.ย.59) งวดที่ 3 (23 พ.ย.59) งวดที่ 4 (30 พ.ย.59) งวดที่ 5 (7 ธ.ค.59)
งวดที่ 6 (14 ธ.ค.59) งวดที่ 7 (21 ธ.ค.59) งวดที่ 8 (28 ธ.ค.59) งวดที่ 9 (4 ม.ค.60) งวดที่ 10 (11 ม.ค.60)
งวดที่ 11 (18 ม.ค.60) งวดที่ 12 (25 ม.ค.60) งวดที่ 13 (1 ก.พ.60) งวดที่ 14 (8 ก.พ.60) งวดที่ 15 (15 ก.พ.60)
งวดที่ 16 (22 ก.พ.60) งวดที่ 17 (1 มี.ค.60) งวดที่ 18 (8 มี.ค.60) งวดที่ 19 (15 มี.ค.60) งวดที่ 20 (22 มี.ค.60)
งวดที่ 21 (29 มี.ค.60) งวดที่ 22 (5 เม.ย.60) งวดที่ 23 (12 เม.ย.60) งวดที่ 24 (19 เม.ย.60) งวดที่ 25 (26 เม.ย.60)
งวดที่ 26 (3 พ.ค.60) งวดที่ 27 (10 พ.ค.60) งวดที่ 28 (17 พ.ค.60) งวดที่ 29 (24 พ.ค.60) งวดที่ 30 (31 พ.ค.60)

 

นาปี 2560/61

  งวดที่ 2 (12 เม.ย.60) งวดที่ 3 (19 เม.ย.60) งวดที่ 4 (26 เม.ย.60) งวดที่ 5 (3 พ.ค.60)
งวดที่ 6 (10 พ.ค.60) งวดที่ 7 (17 พ.ค.60) งวดที่ 8 (24 พ.ค.60) งวดที่ 9 (31 พ.ค.60) งวดที่ 10 (7 มิ.ย.60)
งวดที่ 11 (14 มิ.ย.60) งวดที่ 12 (21 มิ.ย.60) งวดที่ 13 (28 มิ.ย.60) งวดที่ 14 (5 ก.ค.60) งวดที่ 15 (12 ก.ค.60)
งวดที่ 16 (19 ก.ค.60) งวดที่ 17 (26 ก.ค.60) งวดที่ 18 (2 ส.ค.60) งวดที่ 19 (9 ส.ค.60) งวดที่ 20 (16 ส.ค.60)
งวดที่ 21 (23 ส.ค.60) งวดที่ 22 (30 ส.ค.60) งวดที่ 23 (6 ก.ย. 60) งวดที่ 24 (13 ก.ย. 60) งวดที่ 25 (20 ก.ย. 60)
งวดที่ 26 (27 ก.ย. 60) งวดที่ 27 (4 ต.ค. 60) งวดที่ 28 (11 ต.ค. 60) งวดที่ 29 (18 ต.ค. 60) งวดที่ 30 (25 ต.ค. 60)
งวดที่ 31 (1 พ.ย. 60) งวดที่ 32 (8 พ.ย. 60) งวดที่ 33 (15 พ.ย. 60) งวดที่ 34 (22 พ.ย. 60) งวดที่ 35 (29 พ.ย. 60)

 

นาปรัง 2560/61

งวดที่ 1 (8 พ.ย .60) งวดที่ 2 (15 พ.ย .60) งวดที่ 3(22 พ.ย .60) งวดที่ 4 (29 พ.ย .60) งวดที่ 5 (6 ธ.ค.60)
งวดที่ 6 (13 ธ.ค.60) งวดที่ 7 (20 ธ.ค.60) งวดที่ 8 (27 ธ.ค.60) งวดที่ 9 (3 ม.ค.61) งวดที่ 10 (10 ม.ค.61)
งวดที่ 11 (17 ม.ค.61) งวดที่ 12 (24 ม.ค.61) งวดที่ 13 (31 ม.ค.61) งวดที่ 14 (7 ก.พ.61) งวดที่ 15 (14 ก.พ.61)
งวดที่ 16 (21 ก.พ.61) งวดที่ 17 (28 ก.พ.61) งวดที่ 18 (7 มี.ค.61) งวดที่ 19 (14 มี.ค.61) งวดที่ 20 (21 มี.ค.61)
งวดที่ 21 (28 มี.ค.61) งวดที่ 22 (4 เม.ย.61) งวดที่ 23 (11 เม.ย.61) งวดที่ 24 (18 เม.ย.61) งวดที่ 25 (25 เม.ย.61)
งวดที่ 26 (2 พ.ค.61) งวดที่ 27 (9 พ.ค.61) งวดที่ 28 (16 พ.ค.61) งวดที่ 29 (23 พ.ค.61) งวดที่ 30 (30 พ.ค.61)

 

นาปี 2561/62

งวดที่ 1 (11 เม.ย .61) งวดที่ 2 (18 เม.ย .61) งวดที่ 3 (25 เม.ย .61) งวดที่ 4 (2 พ.ค .61) งวดที่ 5 (9 พ.ค .61)
งวดที่ 6 (15 พ.ค .61) งวดที่ 7 (23 พ.ค .61) งวดที่ 8 (30 พ.ค .61) งวดที่ 9 (6 มิ.ย .61) งวดที่ 10 (13 มิ.ย .61)
งวดที่ 11 (20 มิ.ย .61) งวดที่ 12 (27 มิ.ย .61) งวดที่ 13 (4 ก.ค .61) งวดที่ 14 (11 ก.ค .61) งวดที่ 15 (18 ก.ค .61)
งวดที่ 16 (25 ก.ค .61) งวดที่ 17 (1 ส.ค .61) งวดที่ 18 (8 ส.ค .61) งวดที่ 19 (15 ส.ค .61) งวดที่ 20 (22 ส.ค .61)
งวดที่ 21 (29 ส.ค .61) งวดที่ 22 (5 ก.ย .61) งวดที่ 23 (12 ก.ย .61) งวดที่ 24 (19 ก.ย .61) งวดที่ 25 (26 ก.ย .61)
งวดที่ 26 (3 ต.ค .61) งวดที่ 27 (10 ต.ค .61) งวดที่ 28 (17 ต.ค .61) งวดที่ 29 (24 ต.ค .61) งวดที่ 30 (31 ต.ค .61)
งวดที่ 31 (7 พ.ย .61) งวดที่ 32 (14 พ.ย .61) งวดที่ 33 (21 พ.ย .61) งวดที่ 34 (28 พ.ย .61) งวดที่ 35 (6 ธ.ค .61)

 

นาปรัง 2561/62

งวดที่ 1 (7 พ.ย .61) งวดที่ 2 (14 พ.ย .61) งวดที่ 3 (21 พ.ย .61) งวดที่ 4 (28 พ.ย .61) งวดที่ 5 (6 ธ.ค .61)
งวดที่ 6 (12 ธ.ค .61) งวดที่ 7 (19 ธ.ค .61) งวดที่ 8 (26 ธ.ค .61) งวดที่ 9 (2 ม.ค .62) งวดที่ 10 (9 ม.ค .62)
งวดที่ 11 (16 ม.ค .62) งวดที่ 12 (23 ม.ค .62) งวดที่ 13 (30 ม.ค .62) งวดที่ 14 (6 ก.พ .62) งวดที่ 15 (13 ก.พ .62)
งวดที่ 16 (20 ก.พ .62) งวดที่ 17 (27 ก.พ .62) งวดที่ 18 (6 มี.ค .62) งวดที่ 19 (13 มี.ค .62) งวดที่ 20 (20 มี.ค .62)
งวดที่ 21 (27 มี.ค .62) งวดที่ 22 (3 เม.ย .62) งวดที่ 23 (10 เม.ย .62) งวดที่ 24 (17 เม.ย .62) งวดที่ 25 (24 เม.ย .62)
งวดที่ 26 (1 พ.ค .62) งวดที่ 27 (8 พ.ค .62) งวดที่ 28 (15 พ.ค .62) งวดที่ 29 (22 พ.ค .62) งวดที่ 30 (29 พ.ค .62)
งวดที่ 31 (5 มิ.ย .62) งวดที่ 32 (12 มิ.ย .62)      

 

นาปี 2562/63

งวดที่ 1 (10 เม.ย.62) งวดที่ 2 (17 เม.ย.62) งวดที่ 3 (24 เม.ย.62) งวดที่ 4 (1 พ.ค.62) งวดที่ 5 (8 พ.ค.62)
งวดที่ 6 (15 พ.ค.62) งวดที่ 7 (22 พ.ค.62) งวดที่ 8 (29 พ.ค.62) งวดที่ 9 (5 มิ.ย.62) งวดที่ 10 (12 มิ.ย.62)